​Państwowy Dług Publiczny na koniec II kw. 1.401.619,6 mln zł

10 września 2021

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2021 r. 1.401.619,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 12.132,1 mln zł (+0,9 proc.) kdk.

No Comments

Comments are closed.