Dobre wyniki grupy KGHM w pierwszym półroczu 2021 r.

17 sierpnia 2021

Grupa Kapitałowa KGHM w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała wzrost kluczowych wskaźników produkcyjnych. Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

No Comments

Comments are closed.