Dwucyfrowy wzrost Asseco we wszystkich segmentach i sektorach działalności w I półroczu 2021 r.

25 sierpnia 2021

W I półroczu 2021 r. Asseco (ACP, GPW) osiągnęło 6,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych wyniosła 5,3 mld zł, co stanowiło 78% wszystkich przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 21% i ukształtował się na poziomie 672 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 242 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. Grupa umocniła się we wszystkich segmentach i sektorach działalności, notując dwucyfrowy…

No Comments

Comments are closed.