Internet podstawowym źródłem wiedzy o inwestowaniu

3 października 2021

Wysoki lub bardzo wysoki poziom wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych deklaruje jedynie 8 proc. Polaków, natomiast aż 56 proc. przyznaje, że ich poziom wiedzy jest niski albo bardzo niski. Znikoma wiedza ekonomiczna sprawia, że obiektywny wybór źródeł informacji jest praktycznie niemożliwy. Osoby zainteresowane inwestowaniem najchętniej sięgają do internetu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

No Comments

Comments are closed.