NIK wskazała główne bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

17 sierpnia 2021

Ograniczone możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, prawne regulacje wsparcia, trudności administracyjno-proceduralne, a także problemy z funkcjonowaniem sieci przesyłowych – to według Najwyższej Izby Kontrolnej główne bariery rozwoju energetyki odnawialnej.

No Comments

Comments are closed.