PGE: Zysk netto w I półroczu – 2,72 mld zł, EBITDA – 5,25 mld zł

28 września 2021

Zysk netto grupy PGE wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 2.719 mln zł wobec 637 mln zł straty rok wcześniej, a EBITDA wzrosła o 87 proc. rdr do 5.254 mln zł. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto na około 2.694 mln zł, a EBITDA na ok. 5.229 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej PGE wyniósł w tym okresie 2.690 mln zł wobec 688 mln zł straty przed rokiem.

No Comments

Comments are closed.