Polska posiada drugie najniższe na świecie (!) realne stopy procentowe.

1 października 2021

Najniższe realne stopy procentowe: Argentyna, Polska, USA. Zeby zbliżyć poziom stóp w POL do sredniej OECD (i tak ujemnej) RPP musiałaby podnieść je skokowo o 2pp. Dobrze to obrazuje skalę nie wywiązywania się ze swoich obowiązków przez NBP i RPP w ostatnim roku z hakiem.

No Comments

Comments are closed.