Projekt budżetu na 2022 r. zakłada podwyżki stóp proc. NBP o ok. 30 punktów bazowych

31 sierpnia 2021

Rząd przygotował projekt budżetu na 2022 r. zakładając podwyżkę referencyjnej stopy procentowej NBP, w oparciu o prognozy rynkowe, do 0,38 proc. – wynika ze zaktualizowanych wytycznych dot. jednolitych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

No Comments

Comments are closed.