Przez rok prezes UOKiK nie zablokował ani jednego przejęcia polskiej spółki.

19 sierpnia 2021

Minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów ustawy o kontroli inwestycji, które miały zapobiegać groźnym dla polskiej gospodarki, państwa czy zdrowia publicznego przejęciom polskich spółek przez firmy spoza obszaru UE, EOG oraz OECD (przede wszystkim z Rosji i Chin).

No Comments

Comments are closed.