Średnia płaca netto w…

14 sierpnia 2021

Średnia płaca netto w przeliczeniu na wybrane towary spożywcze w latach 1995-2020. Jak rozumieć dane? Punktem odniesienia jest tu rok 2015, który wynosi 100% dla każdego towaru. Stąd jeśli na przykład wskaźnik ziemniaków dla roku 2020 wynosi około 70%, to oznacza, że w 2020 za średnią płacę można było kupić o 30% mniej ziemniaków niż w 2015.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski

No Comments

Comments are closed.