ZUS sam potrąci zaległe składki z wypłacanych świadczeń

18 września 2021

Niespłacone zadłużenie z okresu prowadzenia działalności zakład odzyska, pomniejszając np. przyznaną byłemu przedsiębiorcy emeryturę. Na szczęście będzie musiał trzymać się limitów i nie wszystko będzie mu wolno.

No Comments

Comments are closed.