​Ogrodnik chory na raka dostanie odszkodowanie od firmy Bayer

21 lipca 2020

Kalifornijski sąd apelacyjny orzekł, że firma Bayer musi wypłacić odszkodowanie ogrodnikowi śmiertelnie choremu na raka wskutek – jak wykazały badania – długotrwałej ekspozycji na działanie Roundupu zawierającego glifosat.

No Comments

Comments are closed.