Airbnb zwalnia 25% pracowników, prawie 2 tysiące osób

6 maja 2020

Firma spodziewa się, że przychody za 2020 spadną o 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

No Comments

Comments are closed.