Artyści popierają objęcie smartfonów i tabletów opłatą, dziękują Glińskiemu

12 maja 2020

Artyści skupieni wokół stowarzyszenia „Razem dla Kultury” podziękowali w otwartym liście wicepremierowi i ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu za poparcie koncepcji zaktualizowania tzw. opłaty reprograficznej o sprzedaż smartfonów i tabletów. Projekt poparł także Związek Autorów ZAIKS.

No Comments

Comments are closed.