Czy koszty zleconych przez lekarza badań mogą pomniejszać jego wynagrodzenie? Druga strona medalu

9 lutego 2020

Pod koniec zeszłego roku głośna stała się sprawa zawieranych przez szpitale i poradnie z lekarzami, umów, w których znajdują się postanowienia określające prawo pomniejszenia wynagrodzenia lekarza o koszty badań, które zleci lekarz wykonując zawód w tym szpitalu lub poradni. Sprawę ujawnił dr Bartosz Fiałek.

No Comments

Comments are closed.