Konferencja EEC Trends nakreśli tematykę najbliższego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

12 lutego 2020

Jakie tematy zdominują najbliższy XII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) – o tym zadecydują uczestnicy konferencji EEC Trends, komisarze unijni, premierzy i członkowie rządów państw europejskich, naukowcy i prezesi największych firm. Konferencja odbędzie się 25 lutego w Warszawie.

No Comments

Comments are closed.