Morgan Stanley: Koronawirus obniży polski PKB w 2020 roku

13 marca 2020

W scenariuszu istotnego szoku popytowo-podażowego, wywołanego epidemią koronawirusa, dojdzie do zmniejszenia wzrostu krajowego PKB w 2020 roku o 0,2 p.p. do 2,7 proc. Polska relatywnie mniej ucierpi niż inne gospodarki regionu, w tym Czechy i Ukraina – napisali w komentarzu analitycy amerykańskiego banku inwestycyjnego Morgan Stanley.

No Comments

Comments are closed.