Na wykresie PKB per capita w…

11 maja 2020

Na wykresie PKB per capita w USD według parytetu siły nabywczej w latach 1979-2019 i prognoza na lata 2020-2021. Wykres nie pokazuje w pełni danych MFW, bo MFW w 2020 podał tylko jaki będzie wzrost PKB per capita w %, ale nie podał ile wyniesie PKB per capita w USD PPP.

Źródło danych i obliczeń:

World Economic Outlook Database, April 2020

World Economic Outlook Database, October 2019

#ekonomia #gospodarka #statystyka #kryzys #rafalinski @darck @AlmixPL

No Comments

Comments are closed.