Narodowe rachunki…

24 lipca 2020

Narodowe rachunki transferowe

Opierając się na danych za 2010 r. można w dużym uproszczeniu przyjąć, że w ciągu pierwszych 24 lat życia otrzymujemy od państwa oraz pokolenia naszych rodziców przeciętnie 450 000 zł więcej niż sami przekazujemy.

Średnio w wieku 39 lat kończymy „spłatę” tych świadczeń, które otrzymaliśmy od państwa – edukację czy opiekę zdrowotną. 18 lat później zaczynamy otrzymywać więcej niż wkładamy do systemu, a od 75. roku życia całościowy bilans znów staje się ujemny.

Zakładamy, że przez całe życie warunki kształtują się tak samo, jak w 2010 roku. W rzeczywistości jednak system podatkowy, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej podlega stałym zmianom, podobnie transfery prywatne.

#ekonomia #gospodarka #spoleczenstwo #polska

No Comments

Comments are closed.