Ostrzejszy przebieg epidemii koronawirusa może obniżyć ścieżkę wzrostu PKB – NBP

9 marca 2020

Ostrzejszy przebieg epidemii koronawirusa, wraz z trwałym spowolnieniem handlu światowego i pogorszeniem nastrojów podmiotów ekonomicznych, przełożyłby się na obniżenie – względem ścieżki centralnej projekcji – prognozowanego wzrostu gospodarczego w Polsce – uważa NBP.

No Comments

Comments are closed.