Postawić na dobrosprawczość

11 maja 2020

W biznesie przeciwieństwem niepewności nie może być pewność. Pewność wyklucza ryzyko. A bez ryzyka nie ma przedsiębiorczości, konkurencji i innowacyjności rynek nie może działać. W normalnych warunkach niepewność jest jakoś ustrukturyzowana, co pozwalana jej oswajanie. Między innymi przez szacowanie ryzyka i jego ubezpieczanie. Przedsiębiorstwa na różne sposoby zabezpieczają się przed wystąpieniem ponadnormatywnego zagrożenia. Gromadzą rezerwy i opracowują schematy zarządzania kryzysowego. Tym samym wzmacniają swoją odporność na szoki,…

No Comments

Comments are closed.