Rosja słabnie – dlatego wywoła wojnę

3 marca 2020

Po 2022 roku Moskwa może stracić kontrolę nad eksportem gazu, w Rosji spadnie wydobycie ropy naftowej, zaczną się problemy demograficzne, gospodarcze i społeczne. Ludzie na Kremlu o tym wiedzą. I szykują się na ostrą grę.

No Comments

Comments are closed.