Stagflacja (ang. stagflation,…

15 lutego 2020

Stagflacja (ang. stagflation, stagnacja + inflacja) – zjawisko makroekonomiczne, polegające na jednoczesnym występowaniu w gospodarce państwa zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej (inflacja zwykle wiąże się z fazą wzrostu w cyklu koniunkturalnym). Przyczyn tego zjawiska upatruje się w negatywnym szoku podażowym, który powoduje zarówno wzrost cen, jak też i ograniczenie produkcji.

Walka ze stagflacją jest utrudniona, gdyż bank centralny powinien z jednej strony zaostrzać politykę pieniężną, by walczyć z inflacją, z drugiej zaś strony ją łagodzić, by ograniczyć skutki spadającego tempa wzrostu gospodarczego.
U nas dochodzi jeszcze zakredytowanie Polaków pod korek. Podnoszenie stóp procentowych może się skończyć tragedią.

Róbcie screenshota: wyjebie na 5-10% i będzie tak przez długie lata, a w Polsce będzie dziadostwo.

#inflacja #ekonomia #gospodarka #polska #bekazpisu #pieniadze #dobrazmiana #bekazprawakow

No Comments

Comments are closed.