Tempo wzrostu płac realnych w…

19 listopada 2021

Tempo wzrostu płac realnych w październiku spadło do 1,5%.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #inflacja #rafalinski

No Comments

Comments are closed.