To może wpłynąć na spadek poziomu recyklingu

18 listopada 2021

Od Nowego Roku przy obliczaniu poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych nie będzie brany pod uwagę tzw. odpad balastowy, czyli śmieci nienadające się do odzysku, które wjeżdżają do zakładu recyklingu wraz z innymi odpadami. Recyklerzy przewidują, że nowe podejście do obliczania poziomów recyklingu na początku spowoduje ich spadek, za to dane będą bardziej oddawać realia polskiej gospodarki odpadami.

No Comments

Comments are closed.