UOKiK wszczyna postępowanie – hurtownie rozwiązują umowy ze szpitalami, aby uzyskać wyższe ceny za środki ochrony

2 marca 2020

Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie po informacjach, że dwie hurtownie wypowiedziały szpitalom umowy na dostawy środków ochrony indywidualnej, a których uzupełnienie zostało powierzone Agencji Rezerw Materiałowych – czytamy w Twoje-Miasto.pl.

No Comments

Comments are closed.