Ustawa o szczególnych działaniach w związku z COVID-19!!

2 marca 2020

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

No Comments

Comments are closed.