Wzrosło ryzyko credit cruch, co może mieć niekorzystny wpływ na sferę realną i system finansowy – NBP

17 czerwca 2020

Siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają, że pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch), co może mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i na system finansowy – podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

No Comments

Comments are closed.