X Gala EduInspiracji: nagrody dla najlepszych projektów edukacyjnych

22 grudnia 2020

Projekt ekologicznego domu, ogród sferyczny i trzykrotnego uczestnika wyprawy polarnej wyróżniono podczas jubileuszowej, X Gali EDUinspiracji 2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyznała nagrody dla najlepszych projektów edukacyjnych.

No Comments

Comments are closed.